ஆலய வசதிகள்

நமது ஆலயப் புதுப்பிப்பு, சீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக எவ்வித ஆலய வசதிகளும் தற்காலிகமாக இல்லை

 • பல்நோக்கு சமூகக் கூடம்
  • சுமார் 150 முதல் 250 பேர் வரை அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும், உணவு உண்ணவும், குளிர்சாதன வசதி கொண்ட இடம்.
 • புனித பெர்னதெத் அறை
  • சுமார் 50 முதல் 80 பேர் வரை அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும், உணவு உண்ணவும், குளிர்சாதன வசதி கொண்ட இடம்.
 • மறைக்கல்வி அறைகள்
  • சுமார் 5 முதல் 15 பேர் வரை அமர்ந்து கலந்தாலோசிக்கவும், கூட்டங்கள், வகுப்புகள் நடத்தவும் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட அறைகள்.
 • மரித்தோர் இளைப்பாறும் அறைகள்
  • உங்கள் அன்புக்குரியவர் இறந்து போனால், பலரும் வந்து அவருக்குத் தங்கள் இறுதி மரியாதையைச் செய்யவும், பின்னர், உடனடியாக ஆலயத்தில் திருப்பலி நடத்தவும் உகந்த, எல்லா வசதிகளும் உள்ள இடம்.
 • கத்தோலிக்கப் பொருள்கடை
  • உங்கள் கத்தோலிக்க விசுவாசத்தை அதிகரிக்கத் தேவையான புத்தகங்களையும் சமயப் பொருள்களையும் வாங்க வசதியான இடம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு எங்கள் பங்கு அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது colol.pastoral@catholic.org.sg என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.