கிறிஸ்து பிறப்பு விழாத் திருப்பலி

24-12-2018 (திங்கள்)
மதியம் 12:30 மணி (ஆங்கிலம்) – வழக்கமானத் திருப்பலி

இரவு 8:00 மணி – ஆங்கிலத்தில் கிறிஸ்து பிறப்பு விழாப் பாடல்கள்
இரவு 9:00 மணி – ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி

இரவு 11:00 மணி – தமிழில் கிறிஸ்து பிறப்பு விழாப் பாடல்கள்
இரவு 11:30 மணி – தமிழில் திருப்பலி


கிறிஸ்து பிறப்பு விழாத் திருப்பலி

(கடன் திருநாள்)
25-12-2018 (செவ்வாய்)

காலை 7:30 மணி – ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி
காலை 9:15 மணி – தமிழில் திருப்பலி
காலை 11:30 மணி – ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி
மதியம் 1:00 மணி – ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி

நமது பங்கு அலுவலகத்திற்கு விடுமுறை.
நமது ஆலய வளாகத்தின் இரும்புக் கதவுகள் மதியம் 2 மணிக்கு மேல் மூடப்பட்டிருக்கும்.
மாலையில் திருப்பலிக்கு எதுவும் நடைபெறாது.


புத்தாண்டுத் திருப்பலி

31-12-2018 (திங்கள்)
மதியம் 12:30 மணி (ஆங்கிலம்) – வழக்கமானத் திருப்பலி

இரவு 9:00 மணி – ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி

இரவு 11:00 மணி – தமிழில் நன்றி ஆராதனை வழிபாடு
இரவு 11:30 மணி – தமிழில் திருப்பலி


புத்தாண்டுத் திருப்பலி

(பொது விடுமுறை நாள்)
01-01-2019 (செவ்வாய்)

காலை 9:00 மணி – ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி
காலை 10:30 மணி – தமிழில் திருப்பலி

நமது பங்கு அலுவலகத்திற்கு விடுமுறை.
நமது ஆலய வளாகத்தின் இரும்புக் கதவுகள் மதியம் 12 மணிக்கு மேல் மூடப்பட்டிருக்கும்.
மாலையில் திருப்பலிக்கு எதுவும் நடைபெறாது.


இடைவிடா சகாய அன்னை நவநாள்

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 8:30 மணிக்கு
அடுத்த வழிபாடு: 08-12-2018

நமது ஆலயத்தில் தமிழில் இடைவிடா சகாய அன்னை நவநாளும்,
அதனைத் தொடர்ந்து திவ்விய நற்கருணை ஆசீரும் நடைபெறும்.
நமது அன்னையின் வழியாக இறையாசீர் பெற உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.


முழு இரவுத் திருவிழிப்புச் செப வழிபாடு

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 9:30 மணி முதல் மறுநாள் காலை 5:30 மணி வரை 
அடுத்த வழிபாடு: 08-12-2018

இரவு முழுதும் விழித்திருந்து, இறைவனின் அன்பைச் சுவைக்கவும், அவரைப் பற்றி மேலும் அறிந்து,
அவரோடு உறவாடவும் இந்த நல்ல வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு
உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்


 

திருவருகைக் கால ஒப்புரவு வழிபாடு

நாள்: 09-12-2018, ஞாயிறு காலை 8:45 & மாலை 5:30 மணி (தமிழ்)
நாள்: 11-12-2018, செவ்வாய் இரவு 8:00 மணி (ஆங்கிலம்)

அருகிலுள்ள மற்ற ஆலயங்களில் (ஆங்கிலம்)
10-12-2018 (திங்கள்) இரவு 8:00 மணி – தூய பேதுரு & பவுல் ஆலயம்
12-12-2018 (புதன்) இரவு 8:00 மணி – தூய தெரேசாள் ஆலயம்
13-12-2018 (வியாழன்) இரவு 8:00 மணி – தூய மைக்கேல் ஆலயம்
14-12-2018 (வெள்ளி) இரவு 8:00 மணி – தூய பெர்னதெத்து ஆலயம்
17-12-2018 (திங்கள்) இரவு 8:00 மணி – திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்
18-12-2018 (செவ்வாய்) இரவு 8:00 மணி – நொவீனா ஆலயம்