இடைவிடா சகாய அன்னை நவநாள்

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 8:30 மணிக்கு
அடுத்த வழிபாடு: 09-02-2019

நமது ஆலயத்தில் தமிழில் இடைவிடா சகாய அன்னை நவநாளும், அதனைத் தொடர்ந்து திவ்விய நற்கருணை ஆசீரும் நடைபெறும். நமது அன்னையின் வழியாக இறையாசீர் பெற உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.


நற்கருணை ஆராதனை வழிபாடு

ஒவ்வொரு முதல் ஞாயிறு அன்று காலை 11:00 மணிக்கு தூய பெர்னதெத்து அறையிலும், மாலை 5:30 மணிக்கு  ஆலயத்திலும் நடைபெறும்.
அடுத்த வழிபாடு: 03-03-2019

திவ்விய நற்கருணையில் வீற்றிருக்கும் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஒரு மணி நேரம் செலவிட்டு அவருடைய ஆசீரைப் பெறவும், நமது குடும்பங்களை ஒப்புக்கொடுக்கவும், குருக்களுக்காகவும் தேவ அழைத்தலுக்காகவும் செபிக்கவும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.


முழு இரவுத் திருவிழிப்புச் செப வழிபாடு

ஒவ்வொரு முதல் சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 9:30 மணிக்கு வழக்கமாக நடைபெறும் முழு இரவுத் திருவிழிப்புச் செப வழிபாடு இந்த பிப்ரவரி மாதம் நமது பங்கு ஆலயத் திருவிழாவின் காரணமாக நடைபெறாது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். நன்றி.  
அடுத்த வழிபாடு: 09-03-2019