நமது ஆலயப் புதுப்பிப்பு, சீரமைப்புப் பணிகள்


அன்பார்ந்தவர்களே! நமது தூய லூர்து அன்னை ஆலயப் புதுப்பிக்கும் பணிகள், வருகின்ற ஜூலை மாதம் முதல் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான உங்கள் நன்கொடைகளைக் காசோலை மூலமாக Church of Our Lady of Lourdes என்ற பெயருக்கு வழங்கலாம். காசோலையின் பின்புறத்தில் Building Fund என்று குறிப்பிடவும். தாராள மனதுடன் உங்கள் நன்கொடைகளை அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.

இடைவிடா சகாய அன்னை நவநாள்

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 8:30 மணிக்கு
அடுத்த வழிபாடு: 04-01-2020

நமது ஆலயத்தில் தமிழில் இடைவிடா சகாய அன்னை நவநாளும், அதனைத் தொடர்ந்து திவ்விய நற்கருணை ஆசீரும் நடைபெறும். நமது அன்னையின் வழியாக இறையாசீர் பெற உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

8:30 – 9:00: சகாய அன்னை நவநாள்
9:00 – 9:15: அமைதியில் இறைவனோடு
9:15 – 9:30: நற்கருணை ஆசீர்
9:30: இரவு உணவு

நற்கருணை ஆராதனை வழிபாடு

ஒவ்வொரு முதல் ஞாயிறு அன்று காலை 11:00 மணிக்கு தூய பெர்னதெத்து அறையிலும், மாலை 5:15 மணிக்கு  ஆலயத்திலும் நடைபெறும்.
அடுத்த வழிபாடு: 05-01-2020, மாலை 5:15 மணிக்கு

திவ்விய நற்கருணையில் வீற்றிருக்கும் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஒரு மணி நேரம் செலவிட்டு அவருடைய ஆசீரைப் பெறவும், நமது குடும்பங்களை ஒப்புக்கொடுக்கவும், குருக்களுக்காகவும் தேவ அழைத்தலுக்காகவும் செபிக்கவும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

5:15 – 5:30: இயேசுவின் திரு இருதய மன்றாட்டு
5:30 – 5:45: அமைதியில் இறைவனோடு
5:45 – 6:00: தேவ அழைத்தலுக்கும் குருக்களுக்கும் செபம்
6:00 – 6:15: நற்கருணை ஆசீர்
6:15 – 6:30: அமைதியில் இறைவனோடு
6:30 – 8:00: திருப்பலி
8:00: இரவு உணவு

முழு இரவுத் திருவிழிப்புச் செப வழிபாடு

ஒவ்வொரு முதல் சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 9:30 மணி முதல் மறுநாள் காலை 5:30 மணி வரை 
அடுத்த வழிபாடு: 11-01-2020

இரவு முழுதும் விழித்திருந்து, இறைவனின் அன்பைச் சுவைக்கவும், அவரைப் பற்றி மேலும் அறிந்து, அவரோடு உறவாடவும் இந்த நல்ல வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

10:00 – 10:30: புகழ் ஆராதனை – திரு. ரெக்ஸ்
10:30 – 12:00: முதல் செய்தி – அருட்தந்தை பெஞ்சமின்
12:00 – 12:30: தேநீர் இடைவேளை
12:30 – 1:00: அன்னைக்குச் செபமாலை
1:00 – 2:30: இரண்டாம் செய்தி – அருட்தந்தை ஸ்டீபன் ராஜ்
2:30 – 3:00: தேநீர் இடைவேளை
3:00 – 3:30: இறை இரக்க செபம்
3:30 – 4:00: விவிலியப் பகிர்வு – திரு. ரெக்ஸ்
4:00 – 4:30: விவிலிய வினாடி வினா – திரு. ரெக்ஸ்
4:30 – 5:30: திருப்பலி
5:30: காலைச் சிற்றுண்டி